PŘEPNOUT ZPĚT NA GRAFICKOU VERZI

Veřejná správa - Úřední deska

Daň z nemovitých věcí na rok 2022 _ zveřejnění předpisného seznamu

Dokument v příloze.

vyvěšeno: 21.04.2022, svěšeno: 27.05.2022

Rozpočtovné opatření Obce Hodice č. RO/2022/001

vyvěšeno: 05.04.2022, svěšeno: 30.05.2023

Mikroregion Třešťsko - Oznámení o zveřejnění

vyvěšeno: 01.04.2022, svěšeno: 01.01.2023

Schválený závěrečný účet Obce Hodice za rok 2021

vyvěšeno: 16.03.2022, svěšeno: 30.04.2023

Návrh Závěrečného účtu obce Hodice za rok 2021

vyvěšeno: 24.02.2022, svěšeno: 30.06.2022

Oznámení o zveřejnění dle zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech Obce Hodice

vyvěšeno: 14.02.2022, svěšeno: 31.05.2023

SOŽKS - oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2022

dokumnet v příloze

vyvěšeno: 07.01.2022, svěšeno: 31.12.2022

MT - oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2022

Dokument v příloze

vyvěšeno: 07.01.2022, svěšeno: 31.12.2022

Rozpočet MITR na rok 2022

Rozpočet MITR na rok 2022 v příloze.

vyvěšeno: 21.12.2021, svěšeno: 31.12.2022

Schválená pravidla rozpočtového provizoria Obce Hodice pro rok 2022

vyvěšeno: 17.12.2021, svěšeno: 31.03.2023

Rozpočtové opatření Obce Hodice RO/2021/009

vyvěšeno: 17.12.2021, svěšeno: 30.05.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice RO/2021/008

vyvěšeno: 25.11.2021, svěšeno: 30.05.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice RO/2021/007

vyvěšeno: 25.10.2021, svěšeno: 30.05.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice RO/2021/006

vyvěšeno: 07.10.2021, svěšeno: 30.05.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice RO/2021/005

vyvěšeno: 23.08.2021, svěšeno: 30.05.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2021/004

vyvěšeno: 24.07.2021, svěšeno: 30.05.2022

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SOŽKS za rok 2020

Dokument v příloze

vyvěšeno: 07.07.2021, svěšeno: 30.06.2022

Závěrečný účet MITR za rok 2020

Dokument v příloze

vyvěšeno: 07.07.2021, svěšeno: 30.06.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. RO/2021/003

vyvěšeno: 30.06.2021, svěšeno: 30.05.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice RO/2021/002

vyvěšeno: 31.05.2021, svěšeno: 30.05.2022

Rozpočtové opatření Obce Hodice RO/2021/1

vyvěšeno: 10.04.2021, svěšeno: 30.05.2022

Schválený závěrečný účet Obce Hodice za rok 2020 + Zpráva o hospodaření obce + Fin2-12

vyvěšeno: 06.04.2021, svěšeno: 30.06.2022

Návrh závěrečného účtu Obce Hodice za rok 2020 + Zpráva o výsledku hospodaření Obce Hodice 2020

vyvěšeno: 15.03.2021, svěšeno: 30.06.2022

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MT na rok 2021

Dokument v příloze

vyvěšeno: 07.01.2021, svěšeno: 30.06.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovcová kalamita)

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j.
41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.
Dokument naleznete v příloze.
vyvěšeno: 10.12.2019, svěšeno: 31.12.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023

vyvěšeno: 22.3.2019, svěšeno: 31.12.2023

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz edited by n.e.s.p.i.