PŘEPNOUT ZPĚT NA GRAFICKOU VERZI

Veřejná správa - Úřední deska

Výsledek komunálních voleb 2018

Zveřejňujeme v souladu s § 47 zákona č. 491/2001 Sb. zápis o výsledku komunálních voleb do zastupitelstva obce Hodice konéné 5.10 - 6.10.2018.

Dokument je v příloze tohoto oznámení.

vyvěšeno: 06.10.2018, svěšeno: 06.11.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

vyvěšeno: 01.06..2018, svěšeno: 31.05.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2018 Obce Hodice

vyvěšeno: 25.09.2018, svěšeno: 30.05.2019

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků

Výzva občanům
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6. 3. 2014
 
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel
 
Seznam pozemků je v přiloženém dokumentu
vyvěšeno: 29.08.2018, svěšeno: 29.10.2018

Rozpočtové opatření Obce Hodice č. 5/2018

vyvěšeno: 01.08.2018, svěšeno: 31.05.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ za rok 2017

dokument v příloze

vyvěšeno: 17.07.2018, svěšeno: 30.06.2019

Volby do obecních zastupitelstev 2018 - dokumenty

Vážení spoluobčané,
tímto vám předkládáme základní informace k volbám do OZ 2018, které proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018.

V přiložených dokumentech naleznete zejména dokumenty registračního úřadu ( MÚ v Třešti) o počtu volených zastupitelů, potřebném počtu podpisů na peticích a pod. 

Více informací a vzory podání naleznete na webové adrese http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx

 

vyvěšeno: 12.07.2018, svěšeno: 6.10.2018

Rozpočtové opatření č 4. Obce Hodice

vyvěšeno: 01.07.2018, svěšeno: 31.05.2019

Závěrečný účet MITR za rok 2017

vyvěšeno: 28.06.2018, svěšeno: 30.06.2019

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních roku 2018“ Mikroregionu Telčsko

Dokument v příloze

vyvěšeno: 15.05.2018, svěšeno: 31.12.2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

vyvěšeno: 01.05.2018, svěšeno: 31.05.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2017

vyvěšeno: 17.04.2018, svěšeno: 30.06.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Obce Hodice

vyvěšeno: 01.04.2018, svěšeno: 31.05.2019

Schválená výhled rozpočtu 2018 -2022

v příloze

vyvěšeno: 28.03.2018, svěšeno: 30.06.2019

Rozpočet 2018

v příloze

vyvěšeno: 28.03.2018, svěšeno: 30.06.2019

Schválený závěrečný účet Obce Hodice za rok 2017

vyvěšeno: 28.03.2018, svěšeno: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obce Hodice

vyvěšeno: 08.02.2018, svěšeno: 31.03.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí

dokument v příloze

vyvěšeno: 03.01.2018, svěšeno: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu SOŽKS na roky 2019 -2021

dokument v příloze

vyvěšeno: 03.01.2018, svěšeno: 31.12.2020

Rozpočet MITR 2018 a výhled 2019 - 2021

dokumenty v příloze

vyvěšeno: 14.12.2017, svěšeno: 31.12.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2021 Obce Hodice

vyvěšeno: 31.03.2017, svěšeno: 31.12.2018

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz edited by n.e.s.p.i.