PŘEPNOUT ZPĚT NA GRAFICKOU VERZI

Aktuality

Starší články >>

16.05.2020

VIII. Setkání rodáků 16.05.2020

Zastupitelstvo stanovilo termín VIII. Setkání rodáků v Hodicích, které bude 16.května 2020. Rezervujte si termín ve svých diářích. Těšíme se na Vás. 

autor: Jana Trnková
17.01.2020

Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva 17.01.2020

Valná hromada honebního společenstva se koná v pátek 17 . ledna  2020 od 18 hodin v přísálí KD.

Bližší informace jsou v přiložené pozvánce.

autor: FL
09.12.2019

Za odpady si v příštím roce připlatíme. 09.12.2019

Špatná situace na trhu s druhotnými surovinami, zvýšení ceny za uložení odpadu na skládce a rostoucí cena práce jsou hlavními příčinami rostoucích nákladů za svoz a likvidaci odpadu. Zastupitelstvo obce tak muselo přistoupit ke zvýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu pro rok 2020.  Poplatek na jednoho poplatníka se zvyšuje ze současných 520 korun na 560 korun ročně. Čtyřčlenná domácnost si tedy připlatí 160 korun ročně. 
Zastupitelstvo vydalo novou vyhlášku č. 1/2019 účinnou od 1.1.2020, kterou se stanoví pravidla pro výběr poplatku. Jedinou významnou změnou je právě změna výše poplatku. Poplatek je jako v minulosti třeba uhradit do 31.1.2020. Rozsah osvobození od poplatku se nemění.  Zároveň byla vydaná vyhláška č.2/2019 o výběru poplatků za psy ( výše poplatku se nemění a zůstává 100 korun) a vyhláška 3/2019 o poplatku za užívání veřejného prostranství.
S textem vydaných vyhlášek se můžete seznámit na tomto místě.
autor: J.Bakaj
02.12.2019

Od 15. prosince platí na železnici nové jízdní řády 02.12.2019

Vážení cestující, dovolujeme si Vás informovat, že v neděli 15. prosince 2019 vstoupí v platnost nový železniční jízdní řád pro období 2019/2020. Jízdní řády jsou již také k dispozici v elektronické podobě v Centrálním informačním systému jízdních řádů a ve vyhledávačích spojení, např. IDOS.

Na "naší" trati Kostelec - Slavonice bude zaveden pravidelný, snadno zapamatovatelný, jízdní řád vlaků. Většina vlaků bude trasována až do Jihlavy a Havlíčkova Brodu, kde budou k dispozici přípoje ve směru Praha, Brno a východní Čechy.

Na lince budou dále nasazovány moderní motorové vozy Regiospider. Spojení z Třeště (v sobotu a neděli také z Telče) do Českých Budějovic bude zajištěno přípojnou autobusovou linkou, která bude navazovat u nádraží v Batelově na rychlíky z/do Českých Budějovic.

Nový jízní řád naleznete v příloze.

 

autor: J.Bakaj
11.11.2019

Začíná topná sezóna. Máte v pořádku komín a kotel? 11.11.2019

Po dohodě s velitelem jednotky SDH Hodice si Vás dovolujeme upozornit na nutnost provést kontrolu komínů a povinnosti a doporučení při kontrole plynových kotlů a kotlů na tuhá paliva.

U kotlů na pevná paliva s výkonem do 50 kW (rodinné domy) musíte čistit spalinové cesty 3x ročně nebo 2x ročně v případě sezonního provozu. Čistit můžete svépomocí, ale minimálně jednou za rok musí kontrolu spalinových cest provést i kominík.

U plynových kotlů musí 1x ročně prohlédnout komín kominík, nikoliv topenář. Doporučuje se (není to povinnost) 1x ročně nechat prohlédnout a vyčistit i plynový kotel.

Dojde-li k požáru od komína, zkoumá se vždy příčinná souvislost mezi závadou na kouřovodu a vznikem škody, popř. jejím rozsahem. Pojistné plnění je kráceno v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že vlastník porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu (pronajímatel).

Zákona o ovzduší v roce 2016 zavedl povinné revize kotlů na pevná paliva o příkonu nad 10 kW jednou na 3 roky (týká se to také krbových vložek, které jsou napojeny na radiátory a mají tepelný příkon víc než 10 kW). Revizi provádí technik proškolený výrobcem kotle. Když protokol z kontroly nemáte, hrozí vám pokuta 20 tisíc Kč.

 

Povinnosti pro domácnosti s kotlem do 50 kW                        

 

Kotle na tuhá paliva

Kotle na plyn

Povinná revizní kontrola kotle

(technik proškolený výrobcem)

do konce roku 2016
a následně každé 3 roky

1 x za 3 roky
(povinně pouze podnikatelé, občané nemusí)

Servisní kontrola kotle

1 x ročně
(doporučeno)

1 x ročně
(doporučeno)

Čištění spalinové cesty

(můžeme svépomocí)

3 x ročně
(2 x ročně u sezónního provozu)

1 x ročně

Kontrola spalinové cesty (kominík)

1 x ročně

1 x ročně

autor: J.Bakaj
02.11.2019

Mobilní podzimní svoz odpadu 02.11.2019

Každoročně v jarním a podzimním termínu připravujeme ve spolupráci se svozovou firmou FCC Dačice pravidelné mobilní svozy odpadů. Letošní podzimní svoz se uskuteční v sobotu 2. listopadu. Kontejnery budou přistaveny od 9,45 do 10.30 hodin. Přivézt na likvidaci můžete velkoobjemové odpady, jako starý nábytek, koberce, matrace, hadry a rovněž nebezpečné odpady ( autobaterie, léky, zářivky, elektroniku, ledničky, oleje, staré barvy apod.) Sběr není určen pro odpady z podnikatelské činnosti. Zakázáno je ukládat odpady na sběrné místo předem. Více informací najdete na přiloženém plakátu nebo vývěsce OÚ.

autor: Bakaj
23.10.2019

Cvičení v kulturním domě 23.10.2019

Cvičení v KD probíhají od úterý 29.října 2019. Viz rozpis Cvičení TJ Hodice.

autor: J.Bakaj
16.10.2019

Vítězové soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu v Hodicích 16.10.2019

Zastupitelstvo obce vyhodnotilo vítěze v soutěži "O nejhezčí květinovou výzdobu roku 2019" a gratuluje"

 

 

 

 

autor: Jana Trnková
09.10.2019

Lekce angličtiny 09.10.2019

Chcete se zdokonalit v angličtině? Přijďte do Hodic na kurz pro začátečníky či mírně pokročilé.

Bližší informace u Žanety Zemanové viz obrázek.

autor: JT
10.09.2019

Plánujete vysázet les a zřídit v něm oplocenku? Využijte krajské dotace. 10.09.2019

Kraj Vysočina má připravených 50 miliónů korun, které v následujících měsících rozdělí mezi majitele lesů v rámci dotačního titulu z Fondu Vysočiny s názvem Hospodaření v lesích 2019 II.  Žádosti o dotace bude Kraj Vysočina přijímat od 2. do 30. září 2019.  Pro majitele lesů jsou zajímavé zejména dotace na zřízení oplocenek, které jsou osázeny z více jak 50% vyjmenovanými dřevinami ( buk, dub atd. , nikoli smrk) ve výši 60 tis. Kč na jeden kilometr oplocenky. 
Více informací naleznete na stránkách Kraje VysočinaFondu Vysočiny a informace  vám podají zaměstnanci Kraje Vysočina Ing. Lenka Vondrová, tel. 564 602 209, e-mail: vondrova.l@kr-vysocina.cz a Ing. Milan Hejda, tel. 564 602 366, e-mail: hejda.m@krvysocina.cz.
autor: J.Bakaj

Starší články >>


Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz edited by n.e.s.p.i.