Hodice na Facebooku
ENDE
Motoklub Hasiči TJ Hodice Myslivci Senioři a hodické kočky Hrad Knihovna Základní a mateřská škola
Dnes je pondělí 24.9.2018
Svátek slaví Jaromír, zítra Zlata

Veřejná správa - Úřední deska

Rozpočtové opatření č 4. Obce Hodice

vyvěšeno: 20.09.2018, svěšeno: 31.05.2019

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce

Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce (města, městského obvodu,    městské   části)x) podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí   a o změně některých zákonů

 

1.   Volby do zastupitelstva obce HODICE se uskuteční v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.   Místem konání voleb je volební místnost  v přísálí kulturního domu v Hodicích na adrese Hodice č.p. 48,   pro voliče    podle   místa,   kde   jsou    přihlášeni   k   trvalému   pobytu v obci Hodice.

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

4.  Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

vyvěšeno: 18.09.2018, svěšeno: 06.10.2018

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků

Výzva občanům
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6. 3. 2014
 
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel
 
Seznam pozemků je v přiloženém dokumentu
vyvěšeno: 29.08.2018, svěšeno: 29.10.2018

Stanovení počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva obce

Dokument v příloze

vyvěšeno: 06.08.2018, svěšeno: 06.10.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ za rok 2017

dokument v příloze

vyvěšeno: 17.07.2018, svěšeno: 30.06.2019

Volby do obecních zastupitelstev 2018 - dokumenty

Vážení spoluobčané,
tímto vám předkládáme základní informace k volbám do OZ 2018, které proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018.

V přiložených dokumentech naleznete zejména dokumenty registračního úřadu ( MÚ v Třešti) o počtu volených zastupitelů, potřebném počtu podpisů na peticích a pod. 

Více informací a vzory podání naleznete na webové adrese http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx

 

vyvěšeno: 12.07.2018, svěšeno: 6.10.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

vyvěšeno: 02.07.2018, svěšeno: 31.05.2019

Rozpočtové opatření č. 2

vyvěšeno: 29.06.2018, svěšeno: 31.05.2019

Závěrečný účet MITR za rok 2017

vyvěšeno: 28.06.2018, svěšeno: 30.06.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Obce Hodice

vyvěšeno: 21.05.2018, svěšeno: 31.05.2019

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních roku 2018“ Mikroregionu Telčsko

Dokument v příloze

vyvěšeno: 15.05.2018, svěšeno: 31.12.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2017

vyvěšeno: 17.04.2018, svěšeno: 30.06.2019

Oznámení o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obce Hodice

vyvěšeno: 08.02.2018, svěšeno: 31.03.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu SOŽKS na roky 2019 -2021

dokument v příloze

vyvěšeno: 03.01.2018, svěšeno: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí

dokument v příloze

vyvěšeno: 03.01.2018, svěšeno: 31.12.2018

Rozpočet MITR 2018 a výhled 2019 - 2021

dokumenty v příloze

vyvěšeno: 14.12.2017, svěšeno: 31.12.2018

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2021 Obce Hodice

vyvěšeno: 31.03.2017, svěšeno: 31.12.2018

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Veřejná správa
METEOSTANICE
Aktuální teplota:6.82 °C
Srážky za 60 min:1.6 mm
Srážky za 24 hod:6 mm
Více informací
FOTOGALERIE
fotogalerievstupte Vstupte
CzechPoint Fond Vysočiny   Třiďte odpad kino Běžecké tratě na Telčsku
       
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz
Textová verze stránek edited by n.e.s.p.i.