Hodice na Facebooku
ENDE
Motoklub Hasiči TJ Hodice Myslivci Senioři a hodické kočky Hrad Knihovna Základní a mateřská škola
Dnes je středa 14.4.2021
Svátek slaví Vincenc, zítra Anastázie

Veřejná správa - Úřední deska

Rozpočtové opatření Obce Hodice RO/2021/1

vyvěšeno: 10.04.2021, svěšeno: 30.05.2022

Schválený závěrečný účet Obce Hodice za rok 2020 + Zpráva o hospodaření obce + Fin2-12

vyvěšeno: 06.04.2021, svěšeno: 30.06.2022

Rozpočet obce na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2022 - 2024

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 30.03.2021, svěšeno: 30.04.2022

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních roku 2020 Mikroregionu Telčsko

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních roku 2020 Mikroregionu Telčsko, dokument v příloze.

vyvěšeno: 22.03.2021, svěšeno: 31.12.2021

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 16.03.2021, svěšeno: 16.04.2021

Návrh závěrečného účtu Obce Hodice za rok 2020 + Zpráva o výsledku hospodaření Obce Hodice 2020

vyvěšeno: 15.03.2021, svěšeno: 30.06.2022

Oznámení o zveřejnění dle zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech Obce Hodice

vyvěšeno: 15.02.2021, svěšeno: 30.03.2022

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MT na rok 2021

Dokument v příloze

vyvěšeno: 07.01.2021, svěšeno: 31.12.2021

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu SOŽKS na rok 2021

Dokument v příloze

vyvěšeno: 07.01.2021, svěšeno: 31.12.2021

Rozpočtové opatření RO/2020/012 Obce Hodice

vyvěšeno: 31.12.2020, svěšeno: 30.05.2021

Kravín ZD Hodice - posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru

vyvěšeno: 30.12.2020, svěšeno: 12.1.2021

Záměr

 

 

Název: Modernizace chovu skotu Hodice

 

 

                                                                                               

podléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“).

 

V rámci zahájeného zjišťovacího řízení je oznámení výše uvedeného záměru k nahlédnutí:      OÚ HOdice, www.hodice.cz

Na internetu je oznámení zveřejněno v Informačním systému EIA na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, pod kódem záměru VYS1050.

Písemné vyjádření k oznámení lze ve smyslu § 6 odst. 8 zákona o EIA zasílat do 21. ledna 2021 na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. 

K vyjádřením zaslaným po lhůtě se nepřihlíží.

Datum zveřejnění na úřední desce

Krajského úřadu Kraje Vysočina (§ 16 odst. 2 zákona o EIA)

http://www.kr-vysocina.cz/uredni-deska

22. prosince 2020

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MITR na rok 2021

 Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR, Revoluční 20, 589 14 Třešť

O z n á m e n í   o   z v e ř e j n ě n í

 schváleného rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko na rok 2021 schváleného valnou hromadou dne 3. prosince 2020

V plném rozsahu je zveřejněn na internetových stránkách:https://www.trestsko.cz/…ka/

Do listinné podoby výše uvedených písemností je možno nahlédnout v sídle Mikroregionu Třešťsko.

 

Ing. Eva Požárová předsedkyně

vyvěšeno: 16.12.2020, svěšeno: 31.12.2021

Rozpočtové opatření RO/2020/011 Obce Hodice

vyvěšeno: 18.11.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtové opatření RO/2020/010 Obce Hodice

vyvěšeno: 09.10.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtové opatření č. RO/2020/009 Obce Hodice

vyvěšeno: 02.10.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtové opatření RO/2020/008 Obce Hodice

vyvěšeno: 02.10.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtová opatření RO/2020/007 Obce Hodice

vyvěšeno: 15.09.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtové opatření č. RO/2020/006 Obce Hodice

vyvěšeno: 10.09.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtové opatření č. RO/2020/005 Obec Hodice

vyvěšeno: 01.08.2020, svěšeno: 30.05.2021

Oznámení o zveřejnění MITR

         Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR, Revoluční 20, 589 14 Třešť

O z n á m e n í   o   z v e ř e j n ě n í

 

        Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko
za rok 2019 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019

V plném rozsahu jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách:
                                                www.trestsko.cz

     Do listinné podoby výše uvedených písemností je možno nahlédnout v sídle Mikroregionu Třešťsko.

 

V Třešti dne 21. července 2020

 Ing. Eva Požárová předsedkyně v.r.

vyvěšeno: 22.07.2020, svěšeno: 31.06.2021

SOŽKS - závěrečný účet 2019 + rozp. opatření 2020

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 20.07.2020, svěšeno: 30.06.2021

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Mikrororegionu Telčsko za rok 2019

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2019  najdete v příloze.

vyvěšeno: 07.07.2020, svěšeno: 30.06.2021

Rozpočtové opatření RO/2020/004 Obce Hodice

vyvěšeno: 30.06.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtové opatření RO/2020/003 Obce Hodice

vyvěšeno: 22.06.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtové opatření RO/2020/002 Obce Hodice

vyvěšeno: 03.06.2020, svěšeno: 30.05.2021

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření 2020 Mikroregionu Třešťsko

vyvěšeno: 06.05.2020, svěšeno: 30.05.2021

Rozpočtovné opatření RO/2020/001 Obce Hodice

vyvěšeno: 04.05.2020, svěšeno: 30.05.2021

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Dokument v příloze

vyvěšeno: 30.04.2020, svěšeno: 30.04.2021

Schválený rozpočet Obce Hodice na rok 2020

vyvěšeno: 16.04.2020, svěšeno: 31.05.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Hodice 2021-2023

vyvěšeno: 16.04.2020, svěšeno: 31.05.2021

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“

Dokument v příloze

vyvěšeno: 06.01.2020, svěšeno: 31.12.2021

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2020 a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023

Dokument v příloze

vyvěšeno: 06.01.2020, svěšeno: 31.12.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (kůrovcová kalamita)

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j.
41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.
Dokument naleznete v příloze.
vyvěšeno: 10.12.2019, svěšeno: 31.12.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023

vyvěšeno: 22.3.2019, svěšeno: 31.12.2023

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Veřejná správa
METEOSTANICE
Aktuální teplota:2.82 °C
Srážky za 60 min:0 mm
Srážky za 24 hod:0.2 mm
Více informací
FOTOGALERIE
fotogalerievstupte Vstupte
CzechPoint Fond Vysočiny   Třiďte odpad kino Běžecké tratě na Telčsku
       
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz
Textová verze stránek edited by n.e.s.p.i.