Hodice na Facebooku
ENDE
Motoklub Hasiči TJ Hodice Myslivci Senioři a hodické kočky Hrad Knihovna Základní a mateřská škola
Dnes je pondělí 20.8.2018
Svátek slaví Bernard, zítra Johana

Úřední deska - 2018

Rozpočtové opatření č 4. Obce Hodice

vyvěšeno: 20.09.2018, svěšeno: 31.05.2018

Návrh změn BPEJ - Lysý

Dokumenty v příloze

vyvěšeno: 08.08.2018, svěšeno: 08.09.2018

Stanovení počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva obce

Dokument v příloze

vyvěšeno: 06.08.2018, svěšeno: 06.10.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ za rok 2017

dokument v příloze

vyvěšeno: 17.07.2018, svěšeno: 30.06.2019

Volby do obecních zastupitelstev 2018 - dokumenty

Vážení spoluobčané,
tímto vám předkládáme základní informace k volbám do OZ 2018, které proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018.

V přiložených dokumentech naleznete zejména dokumenty registračního úřadu ( MÚ v Třešti) o počtu volených zastupitelů, potřebném počtu podpisů na peticích a pod. 

Více informací a vzory podání naleznete na webové adrese http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx

 

vyvěšeno: 12.07.2018, svěšeno: 6.10.2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

vyvěšeno: 02.07.2018, svěšeno: 31.05.2019

Rozpočtové opatření č. 2

vyvěšeno: 29.06.2018, svěšeno: 31.05.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad uzemního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání

vyvěšeno: 29.06.2018, svěšeno: 13.08.2018

Závěrečný účet MITR za rok 2017

vyvěšeno: 28.06.2018, svěšeno: 30.06.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28.6.2018

vyvěšeno: 21.06.2018, svěšeno: 28.06.2018

dokument v příloze

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Obce Hodice

vyvěšeno: 21.05.2018, svěšeno: 31.03.2019

Stanovení počtu členů zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Hodice
 
na svém zasedání konaném dne 16.5.2018 č. 27/2018  v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 
s t a n o v i l o,
 
že pro volební období 2018 – 2022 bude do výše uvedeného zastupitelstva obce Hodice
voleno c e l k e m devět členů zastupitelstva.
 
 
Ing. Josef Bakaj
starosta obce Hodice
vyvěšeno: 17.05.2018, svěšeno: 17.06.2018

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních roku 2018“ Mikroregionu Telčsko

Dokument v příloze

vyvěšeno: 15.05.2018, svěšeno: 31.12.2018

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

dokument v příloze

vyvěšeno: 09.05.2018, svěšeno: 16.05.2018

ZVEŘEJNĚNÍ POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2017.

Ve smyslu § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) zveřejňují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  za rok 2017.
Dokument naleznete v příloze.
vyvěšeno: 30.04.2018, svěšeno: 31.05.2018

Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ - Lysý

Dokument v příloze

vyvěšeno: 25.04.2018, svěšeno: 11.05.2018

SPÚ - oznámení o zamýšleném převodu

Dokument v příloze

 

vyvěšeno: 18.04.2018, svěšeno: 18.07.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Mikroregionu Telčsko za rok 2017

vyvěšeno: 17.04.2018, svěšeno: 30.06.2019

Závěrečný účet MITR za rok 2017

vyvěšeno: 16.04.2018, svěšeno: 31.05.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 20.03.2018, svěšeno: 28.03.2018

Záměr na pronájem nemovitosti - úprava nájemní smlouvy

dokument v příloze

vyvěšeno: 13.03.2018, svěšeno: 28.03.2018

Návrh - účetní závěrka Obce Hodice k 31.12.2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

vyvěšeno: 09.03.2018, svěšeno: 29.03.2018

Návrh závěrečného účtu Obce Hodice za rok 2017

vyvěšeno: 09.03.2018, svěšeno: 29.03.2018

Výzva majitelům nedostatečně identifikovaných pozemků

(dokument v příloze)

Výzva občanům
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. 
 
V Praze dne 6. 3. 2014 
 
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel
vyvěšeno: 28.02.2018, svěšeno: 28.04.2018

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2019 - 2022.

vyvěšeno: 15.02.2018, svěšeno: 30.03.2018

Oznámení o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obce Hodice

vyvěšeno: 08.02.2018, svěšeno: 31.03.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2017

vyvěšeno: 06.02.2018, svěšeno: 30.05.2018

Pozvánka na schůzi zastupitelstva

Dokument v příloze

vyvěšeno: 30.01.2018, svěšeno: 08.02.2018

Oznámení o době a místu konání voleb prezidenta ČR - II.kolo

dokument v příloze

vyvěšeno: 15.01.2018, svěšeno: 27.01.2018

Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu SOŽKS na roky 2019 -2021

dokument v příloze

vyvěšeno: 03.01.2018, svěšeno: 31.12.2020

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí

dokument v příloze

vyvěšeno: 03.01.2018, svěšeno: 31.12.2018

Obecní úřad

Hodice 48
58901 HODICE

Telefon: 567 224 717
E-mail: starosta@hodice.cz

Úřední dny:

Po, St: 7,00 - 17,00
Út, Čt: 7,00 - 14,00
Pá: 7,00 - 13,00
Veřejná správa
METEOSTANICE
Aktuální teplota:15.17 °C
Srážky za 60 min:0 mm
Srážky za 24 hod:0 mm
Více informací
FOTOGALERIE
fotogalerievstupte Vstupte
CzechPoint Fond Vysočiny   Třiďte odpad kino Běžecké tratě na Telčsku
       
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Obsah stránek lze šířit dál s uvedením zdroje www.hodice.cz
Textová verze stránek edited by n.e.s.p.i.